H-1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. - Telefon: (36-1) 322-1226 - Fax: (36-1) 342-1942
A bányászok egészségkárosodási járadéka 2012. január 1-jétől az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991 (II. 9.) korm. Rendeletben van szabályozva, amelynek 5/F §-a ezévtől kiegészült egy új második bekezdéssel. Ebben a 2011. dec. 31-én még rokkant nyugdíjban részesülők részére került be egy kedvező szabályozás, amellyel bizonyos jogosultsági feltételek megléte esetén tudnak élni a rokkant bányászok. Azoknál akik 5/F § 1. bek. alapján jogosultak bányász egészségkárosodási járadékra a továbbiakban is él a felső összeghatár amely 2016. január 1-től 95.263,- Ft. A keresetkorlátozó szabályozás ezévtől a következő: Ha a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolc-szorosát (111.000,- Ft x 18 = 1.998.000,- Ft), ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.
A bányászok egészség-károsodási járadékának részletes szabályozását itt olvashatja!


Tájékoztató a dudari Központi Irattár további működéséről
A BDSZ segélyezése
A BÁNYAMUNKÁS tudósítása a VE Zrt bezárása elleni demonstrációról képpel, videóval
Válasz az MVM közleményére
OBEDSZ, DUVISZ és a kistérségi polgármesterek közös Fóruma
A BDSZ-EVDSZ állásfoglalása a Vértesi Erőmű Zrt. Igazgatósága 2010. május 18-ai Közgyűlés napirendjéről
Egyéb
A 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

Mellékletek

1. számú - A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

2a. számú -  A Kormány 426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

2b. számú - Tájékoztató a bányász rokkantnyugdíjasoknak járó kedvezmények visszaállításáról a 426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján

3. számú - 2010. évi XC. Törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

4. számú - 2010. évi CLXXVIII. törvény a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról

5. számú - A "C" díjszabással igénybe vehető villanyáramdíj kedvezményről

6. számú - Az egyéni vállalkozók fizetendő járulékai 2015. évben
NONPROFIT törvény változásai
Tájékoztató a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról
2011. évi CLXXV. törvény
2011. évi CLXXXI. törvény
A Kormány 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
A Kormány 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
Hasznos tudnivalók

A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletmódosítása

TÁJÉKOZTATÓ a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának szabályairól

Fontosabb jogszabályok
ONYF Ügyintézési tájékoztatók

Tájékoztató az átmeneti bányászjáradékról


Tájékoztatója az öregségi nyugdíj összegének kiszámításáról


TÁJÉKOZTATÓ a korhatár előtti ellátásról, az átmeneti bányászjáradékról és a balettművészeti életjáradékról

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

Tájékoztató a tizenharmadik havi nyugdíjról, a nyugellátások rendszeres emeléséről, a nyugdíjprémiumról és a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről

2012 január 1-től hatályos ONYF tájékoztatók
Új!