H-1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. - Telefon: (36-1) 322-1226 - Fax: (36-1) 342-1942
A XVIII. század második harmadában megindult a hazai kőszénbányászat és a technikai haladás mellett sajátos bányászkultúra alakult ki. A bányászkultúra, a bányászhagyományok megőrzésére, ápolására, terjesztésére mindig nagy hangsúlyt helyezett a bányászszakszervezet.
Bányászhimnusz
Kiadványunk célja, hogy bepillantást adjunk ezen ősi szakma, a bányászat Magyarországon még fellelhető emlékeiről és emlékhelyeiről.
Bányász emlékhelyek
táblák, szobrok, utcák, múzeumok és egyéb bányászati emlékek
Szabályzat Emléklap adományozására
Bányásztelepülések polgármestereinek elismerő emléklapja
tovább...


BDSZ Bányász Kultúráért Alapítvány
adószám: 19639439-1-42

Az alapítvány célja, hogy megfelelő anyagi alapot biztosítson olyan közösségi célú és közérdekű tevékenységek és vállalkozások támogatására, amelyek elősegítik
a bányász településeken működő művelődési intézmények, egyesületek, egyesülések működéséhez és a bennük folyó kulturális, művelődési, oktatási, képzési, művészeti nevelő és szórakoztató tevékenységhez szükséges feltételrendszer kialakulását és működését, a lakóterületi közművelődési tevékenység erősítését,
a haladó bányászhagyományok - szakma-kultúra - ápolását, megőrzését,
a dolgozók képzését, a munkanélkülivé váltak képzését, átképzését.
Az alapítvány 2012. évi támogatásai:

Riethmüller Ármin emléktábla avatása
(Bódéért Hagyományőrző Egyesület)

Bányász-emlékhelyek, 200 éves a szénbányászat
(Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület)

Fúvószenekari Fesztivál Várpalotán
(Szindbád Nonprofit Kft.)

Emléktábla Kazáron
(Bányász Nyugdíjas Alapszervezet, Kazár)

Bányász tiszteletadó toronyzene Ormosbányán
(Ormosbánya Megújhodásáért Alapítvány)

DVD szakmai konferenciákról
(Stúdió Kft.)

Egerecsehi Bányászkönyv
(Egercsehi Bányász Baráti Kör Egyesület)

A Mátravidéki Szénbányák Rt.-től a Mátrai Erőmű Zrt.-ig monográfia
(Rózsaszentmárton Önkormányzata)

Mucsonyi Szivárvány Népdalkör


Bányász Kórusok és Dalkörök V. Országos találkozója Tatabányán
(Hunyadi János Bányász Kulturális Közhasznú Alapítvány)

118 éves a "Jó szerencsét!" köszöntés
(Szindbád Nonprofit Kft.)


Közvetlen BDSZ-s támogatások:
- Dorogi Szénmedence Kulturáért Alapítvány
- Mázai Fúvószemekar
- Szendrői Népdalkör
- Tokodaltárói Bányász Vegyeskórus
- Tatabánya Május 1.
- Vizslási emlékmű helyreállítása (BDSZ Vizslási Nyugdíjas Szervezet)
- Bükkábrányi Borbála szobor
- OBKSZ fúvószenekari találkozó
- Energetikai szénbányászok - Villamosenergia-ipari Sportért Alapítvány
Hat évtized telt el azóta, hogy egy szomorú és tragikus bányaszerencsétlenség következtében a kis borsodi bányászfalu - Szuhakálló - neve a hazai és a világsajtó híreinek középpontjába került. 1952. december 16-án a szuhakállói "Winter bányában" történt vízbetörés két bányász és egy bányamentő halálát és tizenhét ember - közöttük két bányászlány - hét és fél napos föld alatti rabságát, kálváriáját okozta. Megmentésükre, kiszabadításukra összefogott a bányásztársadalom, megmozdult az egész ország. A föld alatt és a felszínen egy héten át folytatott gigászi küzdelem, - amely végül sikerrel zárult - szép és maradandó példája a bányász szolidaritásnak. Történetük kitörölhetetlen része a bányászat ezeréves történelmének, emléküket tisztelettel őrzi az utókor, a bányász hagyomány.

A 60. évforduló alkalmából a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és az Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség a korabeli események felidézésével és közreadásával kíván emlékezni és emlékeztetni a szuhakállói bányász hősökre.

A teljes anyag
A Szuhakállói bányavíz betörés 60. évfordulójára
1952-2012