H-1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. - Telefon: (36-1) 322-1226 - Fax: (36-1) 342-1942


Az IndustriAll Európa keleti régió találkozó
2015-04-01

Az IndustriAll kelet-európai régiójának közös ülésére kerül sor 2015. április 1-2-én Ljubljanában, ahol a következő napirendek kerülnek megtárgyalásra.
A BDSZ képviseletében Rabi Ferenc elnök vesz részt.

ETUC energiaipari szakképzési szeminárium, Brüsszel
2015-03-26

Az Európai Szakszervezeti Szövetség ágazati szakképzési szemináriumot szervezett Brüsszelben, hogy megismertesse az európai szakképzés keretrendszerét és kiemelje a gyakorlati szakképzés fontosságát. A szemináriumon a résztvevők megvitatták és elemezték, milyen szerepe van az európai szociális partnereknek a szakképzés hatékonyságának javításában, az EU és a nemzeti jogszabályalkotás hogyan segíthetik a tanulószerződések növekedését, milyen kihívások vannak az energiaiparban a szakképzés minőségének javításában. A rendezvényen szakszervezetünket Éliás Erika a Mátrai Erőmű Zrt. Visonta Bánya munkatársa és Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos képviselték.

IndustriAll Europe Szociális Párbeszéd Bizottság ülés
2015-03-20

Az ülésre 2015. április 23-24-én kerül sor Budapesten.
A tervezett napirendek itt olvashatók.


IndustriAll Európa Energiaipari Bizottsági ülés, Brüsszel
2015-02-26

A bizottsági ülésen Sylvain Lefebvre az IndustriAll Európa főtitkárhelyettese ismertette az előző ülés jegyzőkönyvét, a múlt évben Katowicében megrendezésre kerülő energiaipari konferencia dokumentumát, az IndustriAll Európa 2030-ig szóló energia- és éghajlat-politikai keretrendszerét, valamint az IndustriAll 2016-ban megrendezésre kerülő Kongresszusának előkészületeit. A megbeszélésen szakszervezetünket Beőthy-Fehér Szabolcs kolléga képviselte.
Az ülésről részletesen itt olvashat.

IndustriAll VB ülés
2013-11-25

Ülést tartott az industriAll Europe Végrehajtó Bizottsága Luxemburgban.
Beszámoló az ülésről itt olvasható.


IndustriAll régiós ülés
IndustriAll régiós ülés
2013-10-23

Az IndustriAll Kelet- és Délnyugat-Európai régiójának közös ülésére kerül sor 2013. október 23-25-én Prágában.
A BDSZ képviseletében Rabi Ferenc elnök vett részt.


Ülést tartott az IndustriAll Europe Szociális Párbeszéd Szakpolitikai Bizottság Irányító Testülete
2013-10-08

Október 8-án ülést tartott az IndustriAll Europe Szociális Párbeszéd Szakpolitikai Bizottság Irányító Testülete Rabi Ferenc elnökletével. Az ülésen Sylvain Lefebvre,a területért felelős főtitkár-helyettes rövid tájékoztatást adott az industriAll Titkárságán bekövetkezett személyi változásokról, majd Yseult Lallemand politikai asszisztenssel rövid tájékoztatást adtak az egyes ÁPB-kben a legutolsó ülés óta lezajlott legfontosabb eseményekről.

Az ülés napirendjén a következő fontosabb témák szerepeltek: Ágazati szakképzési tanácsok - helyzetjelentés az EU Bizottsági finanszírozásról, az ÁPB-kben megtárgyalandó közös témák prioritási sorrendjének összeállítása, valamint "A kötelező érvényű szociális párbeszéd megállapodások felé" c. stratégia-tervezet megtárgyalása első olvasatban.

Végül az Irányító testület összeállította a következő bizottsági ülés napirendjének tervezetét, ahol tervek szerint előadás hangzik majd el a Foglalkoztatási Főigazgatóság részéről az EMU szociális dimenziójáról, ezen belül a szociális párbeszéd szerepéről, tájékoztatás hangzik le az industriAll európai klíma- és energiapolitikával foglalkozó állásfoglalásáról, a plenáris ülés megtárgyalja az IrányítóTestület ülésén előkészített témákat, valamint elkezdődik a 2015-ös szociális párbeszéd konferencia előkészítése. Ennek a konferenciának a feladata, hogy értékelje a kongresszus óta eltelt időszakot, és meghatározza a további feladatokat.

Ülést tartott az industriAll Europe Szociális Párbeszéd Bizottsága
2013-05-10
Bővebben...
Az EU Kitermelő-ipari ÁPB megtartotta ez évi második munkabizottsági ülését
2013-04-19

Az ülés keretében előadás hangzott el az ESCO programról. A tájékoztatót Katrien Vander Kuylen, a program koordinátora tartotta, aki részletesen ismertette a program célját (az egyes szakterületekhez és szakmákhoz tartozó szakismeretek és kompetenciák egységes európai rendszerének kidolgozása), az eddig elért eredményeket, valamint a 2013-ban következő szakterületek listáját. Ehhez a témához kapcsolódva a Euromines képviselője tájékoztatót tartott az ágazatban zajló megoldási kísérletekről, amelyek a demográfiai problémákhoz is kapcsolódóan a jövőben várható szakember hiány kérdését próbálják kezelni.
A továbbiakban tájékoztatók hangzottak el az NO munkahelyi küszöbértékkel, a széndioxid kvóta kereskedelem átütemezésével kapcsolatos legújabb eseményekről (EU Parlament), a "Safer by Design" projekt helyzetéről, valamint az Európai Ásvány Napok várható idei rendezvényeiről.

Állásfoglalás a széndioxid kvóta kereskedelemről

IndustriAll fiatalok munkabizottsági ülés
2013-03-26

Portugáliában, Sesimbrában rendezték meg az IndustriAll Európai Ipari Szakszervezetek Szövetsége fiatalok munkabizottságának találkozóját. A rendezvényen 18 ország 34 képviselője vett részt, amelyen a szakszervezeti képviselők a fiatalok munkanélküliségéről, foglalkoztatásáról, az Európai Unió politikájáról, a döntéshozatalról, az európai szakszervezetek kihívásairól és struktúrájáról folytattak párbeszédet. A rendezvényen Sylvain Lefébvre az IndusriAll főtitkárhelyettese és Jean-Claude Le Douaron az ETUI (Európai Szakszervezeti Intézet) oktatási vezetője is tartott előadást. A BDSZ-t Beőthy-Fehér Szabolcs kolléga képviselte.


Ülést tartottak az IndustriAll kelet-európai régiójának képviselői
2013-03-26

Az ülés fő napirendje az ország-jelentések megvitatása.
A jelentés a legutóbbi ülés (Szlovénia) óta eltelt időszakról szól.
Fő témák:
- szerkezetváltás és ebben a szakszervezet szerepe
- a kormányok lépései a válsággal kapcsolatban
Az ülésen részt vett Rabi Ferenc.

Ülést tartott az IndustriAll Europe Szociális Párbeszéd Szakpolitikai Bizottság Irányító Testülete
2013-03-18
Március 13-án ülést tartott az IndustriAll  Europe Szociális Párbeszéd Szakpolitikai Bizottság Irányító Testülete Rabi Ferenc elnökletével. Az ülésen Andrea  Husen, a szociális párbeszédért felelős politikai tanácsadó röviden beszámolt az industriAll ágazataiban a bizottság legutóbbi ülése óta lezajlott legfontosabb eseményekről. Ezt követően a testület megtárgyalta a Szakpolitikai Bizottság 2013 - 2016-os időszakra vonatkozó munkaterv javaslatát.

A munkaterv javaslat a következő területeket vázolja fel:
Munkastruktúránk: ÁPB-k, Ágazati Bizottságok, a Szociális Párbeszéd Szakpolitikai Bizottság, irányító testület; politikai koordináció; a szociális párbeszéd támogatásának eszközei; az eredmények és hatásuk javítása, a tárgyalások elősegítése; új ÁPB-k létrejöttének elősegítése; kapacitásfejlesztés; együttműködés más szervezetekkel.
Az ágazati szociális párbeszéd eredményeinek és perspektíváinak értékelésére  2014/15-ben az industriAll Europe azt tervezi, hogy konferenciát szervez a szociális párbeszéd addig elért eredményeinek értékelése, valamint az ágazati szociális párbeszéd továbbfejlesztését szolgáló stratégia kialakítása céljából. Ennek a konferenciának feladata, hogy iránymutatást és javaslatokat dolgozzon ki az industriAll II. kongresszusa számára.

A munkaterv javaslat megtárgyalását követően a testület tagjai összeállították a következő ülés napirendjét és megismerkedtek az industriAll Europe honlapjának a szociális párbeszéddel foglalkozó oldalaival.

EU BÁPB ülés
2013-03-04

Az EU BÁPB tagjai februári ülésükön megvitatták az európai széndioxid-kvóta kereskedelem változtatási szándékait, melyet az EU Környezetvédelmi Bizottsága kezdeményezett. A szociális partnerek a következő állásfoglalást alakították ki, azzal a céllal, hogy az ipari termelés és a villamosenergia-ipar számára kiszámítható üzleti környezet alakuljon ki:
Állásfoglalás
CO2 Kvóta irányelv

Támogatás nyújtható a márkushegyi bánya bezárásához
2013-01-25

Az Európai Bizottság szerdán engedélyezte, hogy Magyarország 140 millió eurós állami támogatást nyújtson a "nem versenyképes" márkushegyi bánya 2014 végéig történő bezárásához és az ezzel együtt járó kísérőintézkedések finanszírozásához.

A nemzetközi kapcsolatain keresztül a BDSZ is segítette a döntés megszületését.
Tovább a cikkre

IGMetall nemzetközi konferencia, Berlin
2012-12-07

Az IG Metall 2012. december 5-7. között nemzetközi konferenciát szervezett, amely az alapvető társadalmi változások során szükséges politikai vitákat generálta. A konferencián a BDSZ-t Potápi Rita, nemzetközi titkár képviselte.
Bővebben...

Ülésezett az EU Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
2012-11-29

Az ülésen részt vett Rabi Ferenc elnök és dr. Stanitz Károly nemzetközi tanácsos.
Bővebben...

Ülésezett az industriAll Europe Végrehajtó Bizottsága
2012-11-26

Ülésezett az industriAll Europe Végrehajtó Bizottsága, melyen részt vett Rabi Ferenc elnök és dr. Stanitz Károly nemzetközi tanácsos.
Bővebben...