BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

IndustriALL Global Union, az industriAll European Trade Union és a Friedrich Ebert Stiftung közös konferenciája Budapesten.

Az IndustriALL Global Union és az industriAll European Trade Union a munkavállalókat a teljes akkumulátor-ellátási láncban képviseli. Ezért stratégiai fontosságúnak tartja, hogy részt vegyenek az átvilágítási folyamatban, hogy biztosítsák a munkavállalók alapvető jogait és megszervezzék a munkavállalókat az akkumulátor-ellátási lánc minden szakaszában.
Ez a feladat ágazatokon átívelő és fenntartható megközelítést igényel, ezért a találkozó főként a következő pontokra összpontosított:
• Jelentés a FES 3 éves akkumulátor-ellátási lánc projekt tevékenységeiről és eredményeiről.
• Kihívások az akkumulátor-ellátási láncban a jövőben, beleértve a nemi és regionális szempontokat.
• Az Unió kapacitása az ellátási lánc kellő gondosságára vonatkozó nemzetközi eszközök használatára.
• Együttműködés és koordináció a leányvállalatok között és a legfontosabb érdekelt felekkel.
• Megállapodás a következő lépésekről és cselekvési terv 2025-ig és hosszú távú stratégia kidolgozása az emberi jogi átvilágítás megszervezésére és végrehajtására vonatkozóan.

A konferencián Rabi Ferenc elnök és Beőthy-Fehér Szabolcs nemzetközi titkár vett részt.

20231005 093231

Európai Kitermelőipari Bizottság ülése

A rendezvényen napirendek között szerepelt a kritikus nyersanyagokról szóló európai szabályozás, az Európai Bizottság képviselőjének aktuális iparági tájékoztatója, az igazságos átmenet a bányaiparban, az európai bányászati régiók hálózata kialakításnak lehetősége, a munkahelyi egészség és biztonság kérdése, beszámoló a NEPSI rendezvényeiről – köztük a Budapesti workshopról -, valamint az aktuális és új európai pályázati lehetőségekről.
Az online rendezvényen szakszervezetünket Rabi Ferenc elnök, Dr. Stanitz Károly és Beőthy-Fehér Szabolcs szakértő kollegák képviselték.

EU BÁPB0918

A Magyar Szakszervezeti Szövetség szervezésében az Európai Szakszervezeti Szövetség támogatásával megvalósult konferencia célja volt a tavaly elfogadott európai minimálbér-irányelvvel kapcsolatos szakszervezeti lehetőségek megtárgyalása. Az irányelvi rendelkezések átültetésére rendelkezésre álló idő egyre fogy, viszonylag kevés szó esik a tényleges teendőkről. A program első részében ezért külföldi és magyarországi jogi és gazdasági szakemberek segítségével ismertették az irányelvben rejlő legfőbb lehetőségeket és kihívásokat különös tekintettel a szakszervezetek cselekvési lehetőségeire. Ezt követően tagszervezeti vezetőkkel beszélték át az irányelv által felvetett egyes területek (például az ágazati párbeszéd vagy a szervezkedés-ellenes munkáltatókkal szembeni küzdelem) aktuális problémáit és az irányelvvel összhangban álló jogi-munkaügyi megoldási lehetőségeket.
Helyszín: Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

Bővebben ...

A cseh ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ (Független Szakszervezetek Szövetsége) Prágában nemzetközi konferenciát szervezett a "A kollektív tárgyalások jövője a Cseh Köztársaságban és a digitalizálás és automatizálás eredményeként bekövetkező technológiai változások hatása a munkavállalók munkakompetenciáira" címmel 2023. szeptember 11-13. között.

A BDSZ-t - meghívásra - Bári Enikő alelnök és Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos képviselték.

IMG 20230912 095529

TCLF meeting Brussels 2023 07 04

A szakszervezeti oldalülésen 2023. július 3-án az alábbi témakörök kerültek megvitatásra:
- Friss információk az európai textilipari stratégáról, a textilipari átmenetről, kereskedelempolitikáról,
- Globális könnyűipari tevékenység összehangolása, koordináció az IndustriALL Global és az industriAll Europe szervezetei között,
- európai és nemzeti ágazati aktualitások, bérek és munkakörülmények, vállalati ügyek.
2023. július 4-én a plenáris ülés keretében, az európai munkáltatói szövetségekkel, a nemzeti munkáltatói szervezetekkel, szakszervezetekkel a következő napirendekről egyeztetek a résztvevők:
- az európai szociális partnerek beszámolói,
- Ökotervezés,
- Internetes vásárlások szabályozása,
- Átvilágítási irányelv,
- Kereskedelempolitika,
- európai Könnyűipari projektek
A nemzetközi találkozókon szakszervezetünket Sulyokné Kruspán Rozália alelnök és Beőthy-Fehér Szabolcs nemzetközi titkár kollegák képviselték.