BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Az ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:

1. Köszöntés és a napirend ismertetése
2. Felkészülés az industriAll Europe Végrehajtó Bizottsági ülésére – a régió álláspontja az iE politikájával és szakpolitikai dokumentumaival kapcsolatban
3. Személyi változások, hatáskörök az iE Titkárságán
4. Kampány az ipari munkahelyekért, felkészülés a 2024. évi Európai Parlamenti választásokra
5. Az európai minimálbérről szóló irányelv kidolgozása, végrehajtása
6. Az ukrán tagszervezetek integrálása az iE-be/az EU-Ukrajna belföldi tanácsadó csoport létrehozása, tagságának lehetősége
7. Az igazságos átmenetről szóló szociális megállapodás. Helyzet a lengyelországi választáso¬kat követően
8. Aktuális helyzet az egyes országokban – Országjelentések
9. Különfélék
A régiós találkozón szakszervezetünket Rabi Ferenc elnök és Beőthy-Fehér Szabolcs nemzetközi titkár kollegák képviselték.

20231128 101434


Több tízezren tüntettek Prágában, a szegénység elleni küzdelem, a munkavállalók jobb megélhetési körülményeinek biztosításáért. A cseh lakosság elszegényesedése folyamatos érzékelhető, csökken a bérek- és a nyugdíjak reálértéke, ez ellen emelték fel a hangjukat a cseh szakszervezetek és civil szervezetek.
A tüntetésen a BDSZ és a Vasas Szakszervezet képviselői is jelen voltak, szolidaritásukat fejezték ki. demo

A találkozón a szakszervezeti képviselők az egyes tagországokból az alábbi témákat tárgyalta:
1. Köszöntő, bevezető
2. Az EU-választások: az industriAll Europe „Jobb ipari munkahelyekért” kampányának bemutatása
3. „Magasabb fizetést a dolgozóknak!” Európai irányelv a megfelelő minimálbérekről
4. Az EU textilipari ökoszisztémája - kötelezettségvállalások
5. A textiltermékek címkézése, a foglalkoztatási - munkakörülményekre vonatkozó információkat feltüntetése az ellátási láncban
6. „Szerveződjünk lokálisan, a szakszervezeti területi jelenlét kialakítása” a BDSZ sikeres nemzetközi projektjének bemutatása (Magyarország/Portugália/Törökország) Beőthy-Fehér Szabolcs BDSZ nemzetközi titkár
7. Friss hírek a nemzeti szervezetektől, ágazati aktualitások, bérek és munkakörülmények, vállalati információk
8. Egyebek

EU APB

Az ülésen az alábbi napirendek kerültek megvitatásra:
1. Napirend, előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Az ügyvezető igazgató beszámolója az elért eredményekről, az Eurofound aktuális tevékenységéről
3.A 2024-es időszakra vonatkozó Program dokumentum megvitatása, elfogadása
4. A 2025-2028-as időszakra vonatkozó kutatási program meghatározása
5. Az elnök, elnök-helyettesek, Igazgató Tanács elnökének helyetteseinek választása
6. Jelentés az egyes munkabizottságok tevékenységéről
7. Az Eurofound egyes testületeinek 2024. munkaterve
8. Az Eurofound külső partnerekkel, szervezetekkel törtnő együttműködési stratégiája
9. Az adatvédelmi biztos éves jelentése az Igazgatótanács részére
10. Csalás elleni stratégia 2024-2026 időszakra vonatkozóan
11. Tanácsadó bizottságok munkája, összetétel, 2024. évi ülések meghatározása
12. Egyebek

A magyar szakszervezetek delegáltjaként Beőthy-Fehér Szabolcs kolléga vett részt a nemzetközi ülésen.

Eurofound 7th mamangment board

IndustriALL Global Union, az industriAll European Trade Union és a Friedrich Ebert Stiftung közös konferenciája Budapesten.

Az IndustriALL Global Union és az industriAll European Trade Union a munkavállalókat a teljes akkumulátor-ellátási láncban képviseli. Ezért stratégiai fontosságúnak tartja, hogy részt vegyenek az átvilágítási folyamatban, hogy biztosítsák a munkavállalók alapvető jogait és megszervezzék a munkavállalókat az akkumulátor-ellátási lánc minden szakaszában.
Ez a feladat ágazatokon átívelő és fenntartható megközelítést igényel, ezért a találkozó főként a következő pontokra összpontosított:
• Jelentés a FES 3 éves akkumulátor-ellátási lánc projekt tevékenységeiről és eredményeiről.
• Kihívások az akkumulátor-ellátási láncban a jövőben, beleértve a nemi és regionális szempontokat.
• Az Unió kapacitása az ellátási lánc kellő gondosságára vonatkozó nemzetközi eszközök használatára.
• Együttműködés és koordináció a leányvállalatok között és a legfontosabb érdekelt felekkel.
• Megállapodás a következő lépésekről és cselekvési terv 2025-ig és hosszú távú stratégia kidolgozása az emberi jogi átvilágítás megszervezésére és végrehajtására vonatkozóan.

A konferencián Rabi Ferenc elnök és Beőthy-Fehér Szabolcs nemzetközi titkár vett részt.

20231005 093231