BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága, a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. §-a alapján tájékoztatta érdekképviseletünket a nyugdíjas szénpénz 2021. évi összegéről, mely így 65.960,-Ft lett.

A szénpénzre jogosultak fenti megemelt összeget a korábbi éveknek megfelelően 2021. május hónapban fogják megkapni.

A „BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a M.Kir. Bányászati Akadémia Közlönye” XXVII. évfolyam 8. szám, 1894. április 15-én (p:113-115) közli az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmányának 1894. április hó 7-én felolvasással egybekötött rendes gyűlésének jegyzőkönyvét.
A jegyzőkönyv 11. pontja a következőket tartalmazza:
„ Árkossy Béla a bányász köszöntésre vonatkozó ama kérdését terjeszti a választmányi gyűlés elé, hogy a német „Glückauf” köszöntést a legmagyarosabban mi módon lehetne kifejezni. Többek hozzászólása után Péch Antal tiszteleti tag a „Jó szerencsét” köszöntési formát tartván a legmagyarosabban hangzónak, ezt ajánlja elfogadásra. – (Általánosan elfogadtatik).”
1944-ben a világháborús események miatt az ötvenéves köszöntésről a Bányászati és Kohászati Lapok 1944. november 1-ei számában (p.: 310 – 311), majd a Bányászat 127. évfolyam 2. számában (p.: 181 -182 ) jelent meg „ Ötven éves a magyar bányászköszöntés” Faller Jenő írásában.

Bővebben ...

A Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülésén a felek megtárgyalták a 2021. évi Villamosenergia-ipari Bér és Szociális Megállapodás munkavállalói és munkáltatói javaslataikat. Az ülés témája volt az iparág átalakulásának helyzete, valamint az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság ÁPB-k reprezentativitásának megállapítására felkérő levele.

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete második legnagyobb bányász alapszervezeténél is lezajlottak az alapszervezeti választások. A BDSZ Bükkábrányi Külfejtéses Bányaüzem Üzemi Szakszervezeti Bizottsága Csató Lászlót újra megválasztotta az alapszervezet titkárának. Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk.004

  facebooktwitter 

A BDSZ adatkezeléséről

 

info kicsi

ginop2

bmBDSZudulok hotelcarbona praktiker small772 erzsebetpr tn2sinal idunamaszszcofidis