BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A ma közzétett csomag, amely a 2030-ra vonatkozó éghajlati célokat konkrét intézkedésekké alakítja át, drámai gyorsulást jelent az EU dekarbonizációjában. Az ipar és annak munkaereje az intézkedések által legsúlyosabban érintettek között van. Az industriAll Europe csalódott, hogy néhány érdekes kezdeményezés ellenére a csomag nem tartalmaz új intézkedéseket vagy jelentős forrásokat arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók számára méltányos átmenetet biztosítsanak, miközben az EU dekarbonizációja felgyorsul.

Bővebben ...

20210415 115009

2021. április 14-15-én ülésezett az IndustriAll Europe Végrehajtó Bizottsága. Az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

  1. Az ülés megnyitása és a napirend elfogadása
  2. A legutóbbi végrehajtó bizottsági ülés (2020. nov. 24-25.) jegyzőkönyvének elfogadása
  3. Általános politikai bevezetés és a Titkárság beszámolója

Bővebben ...

20201126 141441

Az industriAll Europe elektronikus eszközökön keresztül beszélgetést rendezett az igazságos átmenetről, a bezáró szénbányák régióinak tapasztalatairól, az átmenet méltányos lebonyolításáról. Az industriAll Europe kéri, hogy a munkavállalók az átmenetben ne szenvedjenek hátrányokat. A következő rendezvények december 9-án és 14-én kerülnek lebonyolításra.

20201125 093944

Az ülés virtuálisan került lebonyolításra 178 képviselő részvételével. A Végrehajtó Bizottság többek között állást foglalt az európai újjáépítési programról, ajánlásokat adott a nemzeti tervek elkészítéséhez amelyek a munkavállalók, a munkájukat elvesztők érdekeit is kell, hogy szolgálják.

Ülésezett az európai szénplatform, amelyet az Európa Tanács hozott létre azzal a céllal, hogy segítse a méltányos és igazságos átmenetet, a szénre épülő villamosáram-termelés európai kivezetése miatt. A BDSZ megalakulásától, 2017-től tagja. Sajnos kezdeményezésünk ellenére Magyarország még nem csatlakozott a szénplatformhoz a környező országokhoz hasonlóan.

Bővebben ...