BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Regionális workshop
Az industriAll Europe uniós finanszírozású projekteket hajt végre a COVID-válságból való kilábalás, valamint a szén-dioxid-mentes gazdaságra való méltányos átállás előmozdítása érdekében, amely folyamatokban a szakszervezeteknek – a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalások révén – jelentős szerepet kell játszaniuk a minőségi munkahelyek megőrzésének és létrehozásának biztosítása érdekében a kettős (digitális és zöld) átmenet során. Az industriAll Europe a tagszervezeteinknek regionális workshopokat szervez az igazságos átmenetre fókuszáló kampány részeként.
Az első, Közép- és Kelet-Európa számára szervezett workshop Prágában került megrendezésre 2021. november 22-23-án, fizikai jelenléttel és online formában.
Fő napirendi pont: uniós zöld megállapodás, 55%-ra szabva c. csomag, valamint a szakszervezeti részvétel erősítése az átállási folyamatokban, a kettős átmenet ágazataink foglalkoztatási minőségére gyakorolt hatásai. További napirendi pontok: nemzeti jelentések, a jó tapasztalatok megosztása, a nemzeti és uniós szakpolitikák értékelése. Az előadók között kutatók is szerepeltek, akik szakértő elemzésekkel és a jó megállapodások feltérképezésével támogatják a projektet.

 20211123 144503 900x900

Bővebben ...

BDSZ

Bővebben ...

A szociális párbeszéd az európai szociális modell alapvető alkotóeleme. Teret ad a szociális partnerek (a munkáltatók és a munkavállalók képviselői) számára, hogy tevékeny szerepet vállaljanak az európai szociális és foglalkoztatáspolitika alakításában – többek között megállapodások révén, ezt rögzíti az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 151–156. cikke. Ennek  megfelelően az Európai Unió és a tagállamok közös céljuknak tekintik a munkáltatók és a munkavállalók közötti párbeszéd előmozdítását. A szociális párbeszéd az európai kormányzást hivatott javítani azáltal, hogy a szociális partnereket bevonja a döntéshozatalba és a végrehajtásba.

Az európai ágazati párbeszéd bizottságok - így a kitermelőipari is - a fenti célok megvalósulása érdekében végzik munkájukat és vitatják meg az adott iparágat, ágazatot érintő kérdéseket és foglalnak állást, tesznek javaslatot.

A tagállamok szakszervezeti jelöltjei az IndustriAll Europe –Európai Ipari Szakszervezeti Szövetség - delegálásával kerülnek az európai szintű ágazati párbeszéd bizottságba.

A kitermelőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülésének napirendi pontjai a következők voltak:

1. Oldalülések.
2. Az elnök üdvözli a résztvevőket. Az online ülések rendje, a napirend elfogadása, valamint az előző ülés (2021. 04. 27.) emlékeztetőjének elfogadása. Előadó Jean-Pierre Damm elnök.
3. „Fit for 55” csomag: milyen hatása lesz az energia-intenzív ágazatokra és a bányaiparra? DG Klíma, a szociális partnerek első reakciói.
4. Szerkezetváltási pályák az energia-intenzív ágazatok számára. Tájékoztató az aktuális helyzetről (DG Növekedés). A szociális partnerek reakciói.
5. Igazságos Átmenet Helyi Tervek: helyzetjelentés, DG Régió
6. Beszámoló egy magyar pályázatról (Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése és az átmenet támogatása a „B” Bányászat, kőfejtés ágazatban - ez BDSZ projekt)
7. Munkavédelem: aktualitások
8. Egyebek

Az ülés online került megrendezésre, melyen Rabi Ferenc,  dr. Stanitz Károly és Beőthy-Fehér Szabolcs vett részt.

Az ülés napirendje a következő volt:

1. A szept. 22-i rk. végrehajtó bizottsági ülés eredményeinek rövid ismertetése - IGAZSÁGOS ÁTMENET (Corinna Zierold - industriAll Europe)
2. Vita - Lehetséges régiós tevékenységek az igazságos átmenettel kapcsolatban (összes résztvevő)
3. Beszámolók - tagsággal kapcsolatos kérdéseket is érintve (A járványnak volt hatása a tagságra? Részt vesztek tagszervezési projektekben? Az igazságos átmenet és az energetikai átállás hatásai a szervezeteinkre - hogyan tovább?)
4. BTUP: lehetőségek régiónk számára (Ildikó Krén - industriAll Europe)
5. Egyebek - Következő ülés

A megbeszélés on-line került megszervezésre.

Megjelent az IndustriAll Kongresszusa által elfogadott stratégiai terv végrehajtására vonatkozó terv, amely itt olvasható el.