BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

BDSZ

Bővebben ...

A szociális párbeszéd az európai szociális modell alapvető alkotóeleme. Teret ad a szociális partnerek (a munkáltatók és a munkavállalók képviselői) számára, hogy tevékeny szerepet vállaljanak az európai szociális és foglalkoztatáspolitika alakításában – többek között megállapodások révén, ezt rögzíti az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 151–156. cikke. Ennek  megfelelően az Európai Unió és a tagállamok közös céljuknak tekintik a munkáltatók és a munkavállalók közötti párbeszéd előmozdítását. A szociális párbeszéd az európai kormányzást hivatott javítani azáltal, hogy a szociális partnereket bevonja a döntéshozatalba és a végrehajtásba.

Az európai ágazati párbeszéd bizottságok - így a kitermelőipari is - a fenti célok megvalósulása érdekében végzik munkájukat és vitatják meg az adott iparágat, ágazatot érintő kérdéseket és foglalnak állást, tesznek javaslatot.

A tagállamok szakszervezeti jelöltjei az IndustriAll Europe –Európai Ipari Szakszervezeti Szövetség - delegálásával kerülnek az európai szintű ágazati párbeszéd bizottságba.

A kitermelőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülésének napirendi pontjai a következők voltak:

1. Oldalülések.
2. Az elnök üdvözli a résztvevőket. Az online ülések rendje, a napirend elfogadása, valamint az előző ülés (2021. 04. 27.) emlékeztetőjének elfogadása. Előadó Jean-Pierre Damm elnök.
3. „Fit for 55” csomag: milyen hatása lesz az energia-intenzív ágazatokra és a bányaiparra? DG Klíma, a szociális partnerek első reakciói.
4. Szerkezetváltási pályák az energia-intenzív ágazatok számára. Tájékoztató az aktuális helyzetről (DG Növekedés). A szociális partnerek reakciói.
5. Igazságos Átmenet Helyi Tervek: helyzetjelentés, DG Régió
6. Beszámoló egy magyar pályázatról (Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése és az átmenet támogatása a „B” Bányászat, kőfejtés ágazatban - ez BDSZ projekt)
7. Munkavédelem: aktualitások
8. Egyebek

Az ülés online került megrendezésre, melyen Rabi Ferenc,  dr. Stanitz Károly és Beőthy-Fehér Szabolcs vett részt.

Az ülés napirendje a következő volt:

1. A szept. 22-i rk. végrehajtó bizottsági ülés eredményeinek rövid ismertetése - IGAZSÁGOS ÁTMENET (Corinna Zierold - industriAll Europe)
2. Vita - Lehetséges régiós tevékenységek az igazságos átmenettel kapcsolatban (összes résztvevő)
3. Beszámolók - tagsággal kapcsolatos kérdéseket is érintve (A járványnak volt hatása a tagságra? Részt vesztek tagszervezési projektekben? Az igazságos átmenet és az energetikai átállás hatásai a szervezeteinkre - hogyan tovább?)
4. BTUP: lehetőségek régiónk számára (Ildikó Krén - industriAll Europe)
5. Egyebek - Következő ülés

A megbeszélés on-line került megszervezésre.

Megjelent az IndustriAll Kongresszusa által elfogadott stratégiai terv végrehajtására vonatkozó terv, amely itt olvasható el.

A Cseh Független Szakszervezetek Szövetsége konferenciát szervezett „A szociális párbeszéd, mint a munkavállalók szociális védelmének és a diszkrimináció megelőzésének eszköze a cseh munkaerőpiacon” témakörében. A rendezvényt Andrej Babis a Cseh Köztársaság miniszterelnöke nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket, valamint hangsúlyozta a szociális partnerekkel történő együttműködés jelentőségét. A konferencia témakörei voltak a cseh munkaerő-piac aktuális helyzete, kihívásai, a pandémia kezelése, társadalmi-gazdasági hatásai, a munkavállalói képzések, a kollektív szerződések értékelése, a munkaerő-piaci és munkahelyi diszkrimináció, valamint milyen trendek, átalakulások jelennek meg a foglalkoztatásban, hogyan hatnak a változások a kollektív megállapodásokra.
A rendezvényen a Magyar Szakszervezeti Szövetséget Golhovics Gábor a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, a BDSZ-t Beőthy-Fehér Szabolcs nemzetközi titkár és Nagy Dávid a BDSZ Ifjúsági Bizottság elnöke képviselték.