BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanács az ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. A MASZSZ 2022. évi Kongresszusának összehívása

2. A Jelölést Előkészítő Bizottság felállítása

3. A MASZSZ Elnökségének beszámolója az előző Kongresszus óta végzett munkáról

4. Egyebek

Az ülés napirendi pontjai a következők voltak:

1. Tájékoztató a kongresszus előkészületeiről
2. Tájékoztató az Európai Szakszervezeti Szövetség pályázatának első negyedéves programjairól
3. Tájékoztató a 2021. évi tagdíjbefizetésekről
4. Tájékoztató a MASZSZ 2022 első negyedévi kiadásainak sarokszámairól
5. Tájékoztató 2022 első félévének nemzetközi programjairól
6. Döntés a 2022. május elsejei programról
7. Vita az álláskeresési járadék folyósítása időtartamának meghosszabbításáról szóló népszavazási kezdeményezésről
8. Egyebek

Ma tartja Kongresszusát a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

A javasolt napirletöltésendi pontok:
1. A kongresszus tisztségviselőinek és munkabizottságainak megválasztása
2. A kongresszus ügyrendjének és napirendjének elfogadása
3. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Elnökségének beszámolója a Szövetség 2020. évi kongresszusa óta végzett munkáról, a beszámoló elfogadása
4. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Felügyelőbizottságának beszámolója
5. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökének megválasztása

 

Az ülés napirendje az alábbi volt:
1. Beszámoló a Kongresszus előkészületeiről
2. Tájékoztató a VKF keretében folyó tárgyalásokról
3. Döntés a társadalmi tagozatok programjainak támogatásáról
4. Döntés a GINOP 5.3.5-18-2020-00187 azonosító számú pályázat keretében beérkezett számla kifizetéséről
5. Egyebek

Az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanácsa az alábbi napirendi pontokat beszélte meg:

1. 2021-2022-2023. évi bérmegállapodás felülvizsgálata
2. Egyebek