BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A napirendi pontok a következőek voltak:
1. A MASZSZ 2021. évi számviteli beszámolójának elfogadása
2. A MASZSZ 2022. évi tagdíjának meghatározása
3. A MASZSZ 2022. évi költségvetésének elfogadása
4. A MASZSZ munkabizottságainak felállítása
5. Egyebek

FB IMG 1651127221688

FB IMG 1651127178383

 
 

 

 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanács az ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. A MASZSZ 2022. évi Kongresszusának összehívása

2. A Jelölést Előkészítő Bizottság felállítása

3. A MASZSZ Elnökségének beszámolója az előző Kongresszus óta végzett munkáról

4. Egyebek

Az ülés napirendi pontjai a következők voltak:

1. Tájékoztató a kongresszus előkészületeiről
2. Tájékoztató az Európai Szakszervezeti Szövetség pályázatának első negyedéves programjairól
3. Tájékoztató a 2021. évi tagdíjbefizetésekről
4. Tájékoztató a MASZSZ 2022 első negyedévi kiadásainak sarokszámairól
5. Tájékoztató 2022 első félévének nemzetközi programjairól
6. Döntés a 2022. május elsejei programról
7. Vita az álláskeresési járadék folyósítása időtartamának meghosszabbításáról szóló népszavazási kezdeményezésről
8. Egyebek