BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A BDSZ, EVDSZ, MVM TSZSZ által aláírt AB-nek benyújtott panaszunkkal kapcsolatban az AB döntést hozott. A Kúria ítéletét hatályon kívül helyezte. Ez által mégis alkalmazandó a VKSZ szerinti végkielégítés a 2012. után állami tulajdonba kerülő társaságok esetében is.

A döntés itt olvasható.

 

komloikorhaz

 
 

 

 

A LIFE projekt keretében szervezett háromnapos konferencián a BDSZ képviselői is jelen voltak.

Részletesen: https://igazsagosatmenet.eu/konferencia/

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Stefánia úti Dísztermében került sor a Magyar Bányászati Szövetség Közgyűlésére és jubileumi ünnepségére.
Az elnöki megnyitót követően köszöntések hangzottak el, melyet a főhatósági szakmai tájékoztatók (SZTFH, OKF) követtek.
Napirenden szerepelt az együttműködési megállapodások aktualizálása, köszönetnyilvánítások. A jubileumi emléklapot kapott a BDSZ elnöke, Rabi Ferenc is a harmincéves közös munka tisztelete és köszönete jeléül.
Az MBSZ Elnökség körében személyi változások miatti tisztújításra is sor került.
A tagok elfogadták az MBSZ tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót.