BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Online tartotta meg a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanács ülését, mely az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)

2./ Oktatói pályázatok véleményezése (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)

3./ Javaslat jubileumi oklevelek adományozására (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)

4./ Javaslat címek (címzetes egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár, egyetemi magántanár) adományozására (Prof.Dr. Szűcs Péter dékán)

5./ Javaslat Kari kitüntetésre (Prof.Dr. Szűcs Péter dékán)

6./ Javaslat a Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)

7./ Minőségbiztosítási beszámoló (Siskáné Dr. Szilasi Beáta egyetemi docens)

8./ Javaslat a 2020/2021 tanév választható tantárgyaira (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)

9./ Javaslat a 2020/2020 tanév meghívott előadóira (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)

10./ Tájékoztató a nyári szakmai gyakorlatokkal kapcsolatban (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)

11./ Együttműködési megállapodás (Dr. Szunyog István egyetemi docens)

12./ Egyebek

12.1 Tájékoztató a TIP pályázatról (Dr. Muvsi Gábor dékánhelyettes)

12.2 Tájékoztató a rektori pályázatokról (Prof.Dr. Szűcs Péter dékán)