BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa – melynek tagja a BDSZ képviselője is – 2016. december 6-án ülést tartott, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:


1. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
2. Javaslat Professor emeritus címekre
3. Javaslat Címzetes egyetemi docens címre
4. Intézeti tanszékvezető választás
5. Szakkollégium képzési terve
6. Kari Tudományos Diákköri tevékenység és a tehetség gondozás áttekintése
7. A 2016/2017 tanév II. félévi választható tantárgyak jóváhagyása
8. A 2016/2017 II. félévi meghívott előadók jóváhagyása
9. Minőségbiztosítási beszámolók
10. A Záróvizsga Bizottságok és záróvizsgák időpontjainak az elfogadása
11. A specializáció választás eredményeinek elfogadása
12. Egyebek