BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A szociális párbeszéd az európai szociális modell alapvető alkotóeleme. Teret ad a szociális partnerek (a munkáltatók és a munkavállalók képviselői) számára, hogy tevékeny szerepet vállaljanak az európai szociális és foglalkoztatáspolitika alakításában – többek között megállapodások révén, ezt rögzíti az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 151–156. cikke. Ennek  megfelelően az Európai Unió és a tagállamok közös céljuknak tekintik a munkáltatók és a munkavállalók közötti párbeszéd előmozdítását. A szociális párbeszéd az európai kormányzást hivatott javítani azáltal, hogy a szociális partnereket bevonja a döntéshozatalba és a végrehajtásba.

Az európai ágazati párbeszéd bizottságok - így a kitermelőipari is - a fenti célok megvalósulása érdekében végzik munkájukat és vitatják meg az adott iparágat, ágazatot érintő kérdéseket és foglalnak állást, tesznek javaslatot.

A tagállamok szakszervezeti jelöltjei az IndustriAll Europe –Európai Ipari Szakszervezeti Szövetség - delegálásával kerülnek az európai szintű ágazati párbeszéd bizottságba.

A kitermelőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülésének napirendi pontjai a következők voltak:

1. Oldalülések.
2. Az elnök üdvözli a résztvevőket. Az online ülések rendje, a napirend elfogadása, valamint az előző ülés (2021. 04. 27.) emlékeztetőjének elfogadása. Előadó Jean-Pierre Damm elnök.
3. „Fit for 55” csomag: milyen hatása lesz az energia-intenzív ágazatokra és a bányaiparra? DG Klíma, a szociális partnerek első reakciói.
4. Szerkezetváltási pályák az energia-intenzív ágazatok számára. Tájékoztató az aktuális helyzetről (DG Növekedés). A szociális partnerek reakciói.
5. Igazságos Átmenet Helyi Tervek: helyzetjelentés, DG Régió
6. Beszámoló egy magyar pályázatról (Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése és az átmenet támogatása a „B” Bányászat, kőfejtés ágazatban - ez BDSZ projekt)
7. Munkavédelem: aktualitások
8. Egyebek

Az ülés online került megrendezésre, melyen Rabi Ferenc,  dr. Stanitz Károly és Beőthy-Fehér Szabolcs vett részt.

Az ülés napirendje a következő volt:

1. A szept. 22-i rk. végrehajtó bizottsági ülés eredményeinek rövid ismertetése - IGAZSÁGOS ÁTMENET (Corinna Zierold - industriAll Europe)
2. Vita - Lehetséges régiós tevékenységek az igazságos átmenettel kapcsolatban (összes résztvevő)
3. Beszámolók - tagsággal kapcsolatos kérdéseket is érintve (A járványnak volt hatása a tagságra? Részt vesztek tagszervezési projektekben? Az igazságos átmenet és az energetikai átállás hatásai a szervezeteinkre - hogyan tovább?)
4. BTUP: lehetőségek régiónk számára (Ildikó Krén - industriAll Europe)
5. Egyebek - Következő ülés

A megbeszélés on-line került megszervezésre.

Megjelent az IndustriAll Kongresszusa által elfogadott stratégiai terv végrehajtására vonatkozó terv, amely itt olvasható el.

A Cseh Független Szakszervezetek Szövetsége konferenciát szervezett „A szociális párbeszéd, mint a munkavállalók szociális védelmének és a diszkrimináció megelőzésének eszköze a cseh munkaerőpiacon” témakörében. A rendezvényt Andrej Babis a Cseh Köztársaság miniszterelnöke nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket, valamint hangsúlyozta a szociális partnerekkel történő együttműködés jelentőségét. A konferencia témakörei voltak a cseh munkaerő-piac aktuális helyzete, kihívásai, a pandémia kezelése, társadalmi-gazdasági hatásai, a munkavállalói képzések, a kollektív szerződések értékelése, a munkaerő-piaci és munkahelyi diszkrimináció, valamint milyen trendek, átalakulások jelennek meg a foglalkoztatásban, hogyan hatnak a változások a kollektív megállapodásokra.
A rendezvényen a Magyar Szakszervezeti Szövetséget Golhovics Gábor a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, a BDSZ-t Beőthy-Fehér Szabolcs nemzetközi titkár és Nagy Dávid a BDSZ Ifjúsági Bizottság elnöke képviselték.

A ma közzétett csomag, amely a 2030-ra vonatkozó éghajlati célokat konkrét intézkedésekké alakítja át, drámai gyorsulást jelent az EU dekarbonizációjában. Az ipar és annak munkaereje az intézkedések által legsúlyosabban érintettek között van. Az industriAll Europe csalódott, hogy néhány érdekes kezdeményezés ellenére a csomag nem tartalmaz új intézkedéseket vagy jelentős forrásokat arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók számára méltányos átmenetet biztosítsanak, miközben az EU dekarbonizációja felgyorsul.

Bővebben ...