BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

BDSZ

Az industriAll Europe (Európai Ipari Szakszervezeti Szövetség) sajtóközleménye

Európai szintű mozgósítás az ipari dolgozók körében az igazságos átmenetért

Ma az industriAll Europe által képviselt feldolgozóipari, bányászati és energiaipari szakszervezetek Európa-szerte mozgósítanak annak érdekében, hogy felszólítsák az európai intézményeket és a nemzeti kormányokat az európai zöld megállapodás szociális dimenziójának erősítésére. A kampány 2021. október 25-től 2021. november 10-ig tart.
Miközben Európa a zöld megállapodás és az “Irány az 55%” c. csomagban elfogadott intézkedések végrehajtására készül, az európai feldolgozóiparban 25 millió dolgozó munkahelye kerül veszélybe az iparágak zöld átalakítása miatti szerkezetváltás következtében, a helyzetet pedig tovább súlyosbítja a COVID-19 válság, a digitalizáció, valamint a kereskedelmi és piaci fejlemények.
A szakszervezetek támogatják az éghajlatvédelmi intézkedéseket, de ragaszkodnak ahhoz, hogy a zöld átalakulást – amely a legjelentősebb ipari változás az ipari forradalom óta – egy hasonlóan erős társadalmi program kísérje, amely garantálja a társadalmilag igazságos átmenetet és az új foglalkoztatási lehetőségekbe való befektetést.

Michael Vassiliadis, az industriAll Europe elnöke:
„Az átalakulás megteremtheti a jó ipari munka lehetőségeit – de ehhez merészebb beruházásokra, az infrastruktúra és az ipari létesítmények korszerűsítésére, valamint munkahelyek létrehozására van szükség. A politikusoknak most kell előkészíteniük a terepet az ipari megújulás évtizedéhez. Azok, akik kizárólag tilalmak és fokozatos kivezetési iránymutatások révén akarják megszervezni az átalakulást, megakasztják az európai jólét hajtómotorját, és társadalmi problémákat idézhetnek elő.”

Luc Triangle, az industriAll Europe főtitkára:
„A dolgozóknak látniuk kell, hogyan lehet konkrétan megvalósítani az igazságos átmenetet. Tudni akarják, milyen lesz a jövőbeli munkahelyük, milyen munkájuk lesz gyermekeiknek, és milyen lesz közösségeik és régióik jövője. Az igazságos átmenetre vonatkozó terveknek konkrétnak és eredményesnek kell lenniük.
A zöld átalakulás nem csupán technológiai, hanem mindenekelőtt társadalmi kihívás az érintett munkavállalók milliói számára. Európa regionális és politikai kohéziója forog kockán, ha nem sikerül megvalósítani az igazságos átmenetet.”

A szakszervezetek közös követeléseket fogalmaztak meg, továbbá számos tevékenységet és rendezvényt szerveznek Európa-szerte: vállalati szintű információs kampányok, közösségi média-kampányok, konferenciák, képzések, sajtóközlemények, levélkampányok, politikusokkal közösen tartott tájékoztatók, nemzeti szintű gyűlések és tiltakozó megmozdulások.
A kéthetes mozgósítás november 10-én, az industriAll Europe és testvérszervezete, az IndustriALL Global szakszervezeti rendezvényével zárul a COP26-on, az ENSZ 2021. évi klímaváltozási konferenciáján, Glasglowban.

Megjegyzés a szerkesztőnek:
Politikai platformunk: EN, DE, FR
Az industriAll European Trade Union (röviden: industriAll Europe) 7 millió munkavállalót képvisel az európai feldolgozóipar, bányászat és energiaipari szektor területén. Célunk a munkavállalók jogainak védelme és előmozdítása. Szövetségünk 38 ország 181 szakszervezetét tömöríti. Célunk, hogy erőteljes szereplők legyünk az európai politikai színtéren az európai vállalatokkal, iparágakkal, munkaadói szövetségekkel és az európai intézményekkel szemben.