BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Kep5

A rendezvényre a BDSZ is meghívást kapott, amely képviselői a következők voltak: Csató László, Jantner Eszter, Merklné Jánosné, Szabó Tibor, Vígh Tibor.

 

A Cseh Független Szakszervezetek Szövetsége (ASO) nemzetközi konferenciája a
„Megváltozott munkaképességű és korlátolt lehetőségű személyek foglalkoztathatósága a munkaerőpiacon a Cseh Köztársaságban“ címmel.
2016. november 18. Prága

Bohumír Dufek az ASO elnöke megnyitójában köszöntötte a külföldi résztvevőket (Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Németország), a Cseh Munkaügyi és Szociális Minisztérium képviselőjét, a szakszervezeteket, az üzleti élet és a Munkaadók Szövetsége vezetőit.
"Nem lehet kizárni bizonyos embereket a munka világából csak azért, mert azok egészségügyi vagy szociális hátránnyal rendelkeznek", mondta, megjegyezve, hogy a demokratikus társadalom jellemzője, hogy az hogyan viselkedik a gyerekekkel, a fogyatékkal élőkkel és az idősekkel. "A foglalkoztatás nyújtja a legjobb védelmet a szegénység és a társadalmi kirekesztéssel szemben. " mondta többek között.

A megnyitó után a konferencia előadói az alábbi témákban elemezték a cseh munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságát:

 1. A cseh munkaerő-piaci általános helyzete (előadó: Milan Šubrt).
  A cseh munkanélküliség 2015-ben 6,5%-os volt, 2016-ban már csak 4,5%-ot ér el. Ez az EU-n belül jó aránynak számít. Ugyanakkor jelentős a munkaerőhiány is.
 2. Az idősebb személyek (főleg nyugdíj előtt állók) a cseh munkaerőpiacon (előadó: Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D.).
  A tanulmány részletesen elemezte a csoport helyzetét, a korlátaikat. Többek között a az idősek technológiai (IT) ismereteit, egészségi állapotot a kor függvényében, hiányzásokat, szakmák szerinti veszélyeztetettséget, továbbképzési hajlandóságot, a munkáltatók idegenkedését az idősebbek alkalmazásától, stb. A tanulmány szerzői fontosnak tartják a veszélyeztetett csoportok azonosítását, a fiatalok meggyőzését a egészségük megőrzésében, az idősek továbbképzését, internet technológiai ismereteik bővítését, jó minőségű információk átadását.
 3. A fiatalok foglalkoztatása (előadó: Ing. Tereza Mynářová)
  A 15-29 éves korosztály 17%-a az aktív létszámnak. Az elmúlt években folyamatosan csökken az arányuk, a kitolódó iskolai tanulmányaiknak és a demográfiai jellemzőknek köszönhetően. Korlátok a foglalkozatásukban: a munkáltatók nem biztosak a tudásukban, költséget jelent az oktatásuk; sokan nem a képzettségüknek megfelelő munkakörben dolgoznak; a gyakornoki (akár belföldi, akár külföldi) pozíciók nem népszerűek; nem rendelkeznek munkahelyi tapasztalatokkal, munkakultúrával; nyelvi problémák; intézményes problémák – nem ismertek a továbbképzési lehetőségek. A szakképzésben nagyon rossz a gyakorlati képzés aránya, a szlovákoknál és az osztrákoknál (80%) is jobb, mint Csehországban.
 4. Az alacsony iskolai végzettségű emberek foglalkoztatása (előadó: Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D.).
  Ők vannak a legtöbben a munkaerőpiacon. Nagyon rossz a munkához való hozzáállásuk, mobilitásuk gyenge, nem rendelkeznek IT technológiai ismeretekkel, így a munkáltatók nem számolnak velük. Segítség lehet számukra a jobb tájékoztatás, technológiai eredmények jobb átadása.
 5. A büntetésüket töltő és a börtönökből kikerült személyek foglalkoztatásának lehetőségei (előadók: Dr. Jan Zikeš és Mgr. Pavel Bares, Ph.D.).
  A cseh börtönök telítettek. Bizonyos munkáltatók örülnek a börtönbüntetésüket töltők foglalkoztatásának, mivel nincs betegszabadság, rendes szabadság és könnyen tudnak válogatni.
  A már kikerültek (priuszosok) nehezen kerülnek vissza a munkaerőpiacra, nagy a bizalmatlanság velük szemben a munkáltatók részéről, így sokan saját családi, vagy önálló vállalkozásukban tudnak csak elhelyezkedni. Fő cél, minél több munkáltató bevonása, a visszakerülésük megakadályozása a börtönbe. A munkaerőhiány miatt nagy szükség van rájuk is, így a vállalkozások elkezdték befogadni őket.
 6. A külföldiek foglalkoztatása (előadó: Jan Schroth és Dr. Jan Zikeš)
  Nagy volt a félelem a társadalom részéről, hogy a külföldről érkező munkavállalók negatívan befolyásolják a munkaerőpiacot (bércsökkenés, munkanélküliség növekedése, stb.) Jelenleg 420 ezer külföldi él az országban, ebből 350 ezer fő megjelenik a munkaerőpiacon. 12 éve folyamatosan emelkedik a főleg Ukrajnából érkezettek száma, ők jelenleg 105 ezer főnél tartanak, 1900 közvetítőn keresztül, ellenőrzötten. 75%-uknak van hosszútávú engedélye, aktívak, nem élnek vissza a szociális háló lehetőségeivel. A cél: minél tovább maradjanak a munkaerőpiacon. A cseh munkáltatók további külföldi munkavállalókat is várnak (akár Belorussziából, Bulgáriából, akár Mongóliából is).
 7. A megváltozott munkaképességű (fogyatékkal élő) személyek foglalkoztatásának lehetőségei (előadó: Dr. Jan Zikeš).
  Ez a téma a szociális párbeszéd része.

Az előadás után minden témában lehetőség volt hozzászólásokra.


Bohumír Dufek foglalta össze a konferencia három fő célkitűzését:
- Meggyőzni a hatóságokat, hogy jobban bevonják a foglalkoztatásba a hátrányos helyzetű embereket.
- Meggyőzni a kormányt, hogy a tanulmányokban jelzett intézkedési javaslatok javíthatják a hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedésének lehetőségeit.
- Meggyőzni képviselőket és a szenátorokat a szükségtelenül blokkolni a jogalkotási folyamatot.

A tanulmány tartalmát és következtetéseit megismertetetik a Cseh Köztársaság miniszterelnökével Bohuslav Sobotka-val és az érintett szociális partnerekkel.