BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. Ehhez igazodva Magyarország elkészítette a Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő.

A BDSZ javaslatai a következők:

Javaslataink az Energetika – Zöld átállás komponenshez 

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete javasolja a zöld átmenet igazságos és méltányos lebonyolítása érdekében a Mátrai Erőmű Zrt. munkavállalói számára egy szociális alap létrehozását, a korengedményes nyugdíjat pótló társasági ellátó rendszer működtetése céljából a várható bányabezárások és erőművi létszámcsökkentés miatt.

Indokaink a következők:

 • a munkaerő a cégnél elöregedett, a munkavállalók közül kb. 300 fő 2025-ig nyugdíjba vonulhat és van egy másik nagyobb csoport hasonló létszámban, akik 60 év felettiek lesznek 2025-re. Számukra igazságos átmenetet biztosítani rendkívül nehéz, mert átképzésük után életkoruk miatt új munkahelyen a korábbi bérszínvonalon az elhelyezkedési esélyük meglehetősen alacsony. 341 fő érintett a bányáknál, 170 fő az Erőműben, 104 fő az Rt. Irányító részlegben.
 • a társaságnál a korengedményes nyugdíj és a szénkülfejtéses szakmai nyugdíj magyarországi megszüntetése után működött az öregségi nyugdíjjogosultság előtti korengedményes nyugdíjat pótló társasági ellátó rendszer. Ezt POOL rendszernek hívták. A kidolgozott szabályai alapján az egészségkárosodást szenvedett, csökkent munkaképességű munkavállalók vagy azok a munkavállalók, akik több műszakos munkarendben legalább 20 évet dolgoztak, igénybe vehették a szakszervezettel megkötött megállapodás alapján a szolgáltatást. Ennek kidolgozott szabályzata volt.

Javaslataink az ellátási rendszer legfontosabb elemeire:

 1. Ha a munkavállalónak az öregségi nyugdíjjogosultság eléréséig kevesebb, mint öt éve van hátra, ezen munkavállaló az ellátó rendszerben való részvételi kérelmével a munkáltató érdemben foglalkozik. Az elbírálásnál előnyben részesíti azon munkavállalók kérelmét:
 • aki csökkent munkaképességű vagy tartós egészségkárosodást szenvedett és ez a munkája ellátásában jelentősen korlátozza, és ezt üzemorvosi igazolással alátámasztja, vagy
 • a munkavállaló által betöltött munkakör megszűnik, és nincs szükség a szervezeti egységnél új munkaerő felvételére, vagy
 • szociális körülményei indokolják.
 1. Az ellátási rendszerben résztvevők jogállása, a juttatás megállapítása, folyósítása:
 • Az ellátási rendszerben résztvevők továbbra is munkaviszonyban állnak a munkáltatóval, munkavégzési kötelezettségük azonban szünetel.
 • Az ellátási rendszerben részt venni szándékozó munkavállaló kérelmével egyidejűleg a társaság részére köteles átadni a társadalombiztosítási szerv által kiadott okmányokat a szolgálati időről és a kereseti adatokról.
 • Amennyiben a munkavállaló kérelme elfogadásra kerül, meg kell állapítani az ellátás összegét.
 • Az ellátás havi összege a folyósítás megkezdésének időpontjáig megszerzett szolgálati idő, valamint ugyanezen időpontig elért kereset alapján – öregségi nyugdíj megállapítására vonatkozó mindenkor hatályos szabályok szerint – kerül megállapításra, vagy a távolléti díj alapján kerül kiszámításra.
 • Az ellátás megállapított havi összegét a hatályos jogszabályok alapján bruttósítani szükséges.
 • A bruttósított összegből kerül levonásra és befizetésre a munkavállalót terhelő személyi jövedelemadó és az egyéb egyéni munkavállalói kötelezettségek. A befizetett adók és járulékok biztosítják, hogy a munkavállaló további szolgálati időt és nyugdíjalapot szerezzen az ellátó rendszerben való részvétel időtartama alatt.
 • Az ellátás folyósítása havonta a munkabér fizetéssel egyidejűleg történik. Az ellátás havi összegét a munkáltató a folyósítás időtartama alatt a társasági béremeléseknek megfelelően emeli.
 • A munkavállaló az ellátás időtartama alatt jogosult a társadalombiztosítási egészségügyi ellátást (rendelkezik hatályos egészségbiztosítással) valamint önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjat igénybe venni önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén. Amennyiben a munkavállaló betegszabadságra vagy táppénzre való igényét érvényesíti, úgy nem kaphat azzal párhuzamosan ellátást.
 • A munkavállaló az ellátási rendszerben csak öregségi nyugdíjkorhatára elérésének napjáig vehet részt.

Az ellátás folyósításának időtartama végén a munkavállaló eléri az öregségi nyugdíjra jogosító életkort. A munkavállaló benyújthatja öregségi nyugdíj megállapítására vonatkozó igényét. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény jelenlegi szabályai alapján a tényleges társadalombiztosítási nyugdíj megállapításánál figyelembe fogják venni az ellátás folyósításának időtartamát, mint többlet szolgálati időt és a folyósítás összegét, mint nyugdíjalapot.

Következő javaslatunk, hogy a kis- és közepes szénbányászati vállalkozások termékváltás (pl. szén helyett építőanyag bányászat) esetén kapjanak pályázati lehetőségen keresztül támogatást új, modern – digitalizációs elvárásoknak megfelelő - gépi berendezések beszerzésére. Ez biztosíthatja a munkahelyek megőrzését, segítheti a zöld átmenetet, vagy optimális esetben kritikus nyersanyagok bányászatát.

Bízunk benne, hogy javaslataink beépülnek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközökbe.

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete javaslata az „Átállás a körforgásos gazdaságra” komponenshez

A KKV-k a bányászati hulladékok: meddők és építőipari bontási hulladékok, mint másodlagos nyersanyagok nagyobb arányú hasznosításában jelentősebb mértékben részt vehetnének, ösztönző támogatások esetén. Hazánkban a szén, kő- és kavicsbányászati meddők mennyisége a legjelentősebb, hasznosítási lehetőségük lényegesen nagyobb a 90-es évek eleji 1000 kt/év mértéknél, ez a mérték alig haladta meg az 5 %-ot. A meddők hasznosítása, rekultivációja környezet- és természetvédelmi szempontból is fontos, munkahelyeket teremthet és másodlagos nyersanyagokat adhat az ipar számára.

Bízunk benne, hogy javaslatunk beépül a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközökbe.