BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete az alábbi problémákkal kereste meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterét, hogy az érintettek részére biztosítsa a megnyugtató jogszabályi rendezést, megoldást.

Az elmúlt nyolc év során számos olyan törvényi és kormányrendeleti szintű módosítás történt, amely nagymértékben átalakította a bányászok korábbi társadalombiztosítási juttatásait, ellátásait.

1. A legjelentősebb változás az volt, hogy a bányásznyugdíj helyett már csak átmeneti bányászjáradékot lehet igényelni, amely már nem öregségi nyugdíj. Ezen felül további problémát jelent a „kettős mérce” alkalmazása, amely megkülönbözteti az átmeneti bányászjáradékban részesülő bányászok keresőtevékenységét. Ez alapján azon átmeneti bányászjáradékban részesülő bányászok, akik nyugdíjas szövetkezeteken keresztül vállalnak munkát, az ő esetükben csak 15 százalék Szja. kötelezettség áll fenn, s nincs jövedelemkorlátozás. Ezzel szemben a Munkatörvénykönyve szerinti munkaszerződéssel dolgozók továbbra is kereseti korlát alá esnek, esetükben az adón felül a társadalombiztosítási járulék is levonásra kerül.
Utóbbiaknál 2019-ben bevezetésre került egy olyan szabályozás, amely alapján az átmeneti bányászjáradékban részesülő bányász munkavállaló különös méltánylást érdemlő körülményre hivatkozva kérheti a kereseti korlát szüneteltetését, azonban ezzel a lehetőséggel még senki nem tudott élni.

2. A 2021. január 1-jétől hatályos törvénymódosítás szerint a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők jövedelemkorlát nélkül folytathatnak keresőtevékenységet. Természetesen ezzel messzemenőkig egyetértünk, korábban több esetben szakszervezetünk is kérte a kereseti korlátozás megszűntetését. Szintén a „kettős mércét” jelzi a következő probléma, amelyet az érintettek erőteljesen sérelmeznek. Ennek oka, hogy a megszűnő keresetkorlátozási körbe nem kerültek be azok a bányász egészségkárosodási járadékban részesülő honfitársaink, akik nehéz és egészségüket veszélyeztető bányászati munkavégzésük során jelentős egészségkárosodást szenvedtek el, s közöttük nagy számban vannak olyanok, akik 2012. január 1-je előtt rokkantsági nyugdíjban voltak.
A bányászati munkaerőpiacon a fiatalabb (tapasztalt, képzett) munkavállalókból kevés van, részben a képzés hiánya, részben a terület vonzereje miatt. A fenti intézkedések nem csak a munkavállalókat segítenék, hanem a munkáltatókat is (bányászati gazdálkodókat), hogy a még dolgozni akaró jó szakembereket meg lehessen tartani.

3. Végezetül még egy nagy sérelme van a bányász társadalmunknak, ez pedig a szénkülfejtéses bányatérségben dolgozók 2012. január 1-jétől fennálló megoldatlan problémája.
Érintettek egyik napról a másikra veszítették bányásznyugdíjra való jogosultságukat úgy, hogy helyette semmilyen más megoldás nem került bevezetésre. A folyamatos fiziológiai mérések is egyértelműen alátámasztották a bányagödörben végzett munka egészségkárosító hatását, amely alátámasztotta a szakmai nyugdíj jogosultságát. Nevezettek pedig a korkedvezményre jogosító jegyzékbe sem kerültek bele, ami egyértelműen a jogalkotó számára róható fel.

Válaszlevél

 
 

 

 

  facebooktwitter 

A BDSZ adatkezeléséről

 

info kicsi

ginop2

bmBDSZudulok hotelcarbona praktiker small772 erzsebetpr tn2sinal idunamaszszcofidis