BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2018 október 9-én a Miskolci Egyetem rektori tanácstermében tartotta a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar a 2018/2019-es tanév első Kari Tanács ülését.

A Kar Tanács az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg (zárójelben az előterjesztő)

1. A Kari Tanács 2018/2019 tanév munkatervének elfogadása (Dr. Szűcs Péter)
2. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről (Dr Szűcs Péter)
3. Intézet igazgató pályázat véleményezése (Dr Szűcs Péter)
4. Javaslat intézeti tanszékvezető megbízásra (Dr Debreczeni Ákos )
5. Tájékoztató a Kar költségvetésének 1 – 8 havi alakulásáról Dr. Debreczeni Ákos )
6. Folyóirat megrendelések (Dr Debreczeni Ákos)
7. Tájékozató a 2017/2018 tanév II. félévének lezárásáról (Dr Mádai Ferenc)
8. A felvételi eljárás tapasztalati (Dr Mádai Ferenc)
9. A duális képzés a MFK-on (Dr Mádai Ferenc)
10. Minőségbiztosítási beszámoló (Dr Siskáné Dr Szilászi Beáta )
11. Akkreditációs feladatok (Dr Mádai Ferenc)
12. Az MFK 2019 évi keresztféléves felsőoktatás tervei (Dr Mádai Ferenc)
13. A kari humánerőforrás helyzetének áttekintése, jövőbeni feladatok (Dr Szűcs Péter )
14. Tanulmányi utak (Dr Debreczeni Ákos)
15. Kari Bizottságok (Dr Szűcs Péter)
16. Két együttműködési megállapodás (Partiumi – Sao Paolo egyetem (Dr Szűcs Péter)
17. Egyebek
17.1 Új választható tárgy
17.2 Selmec Sopron 100

  facebooktwitter