BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Az industriAll Európa soron következő Kitermelőipari ÁPB ülését 2017. július 4-én tartották Brüsszelben a nemzetközi szociális partnerek és az EU intézmények képviselői. Az ülésen szakszervezetünket Rabi Ferenc elnök és Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos kollégák képviselték. A napirendi pontok a következőek voltak:

industriAll Európa Kitermelőipari ÁPB ülés

Brüsszel, 2017. július 4.

09:30 - 11:00 Oldalülések
11:00 - 17:00 A szociális partnerek közös találkozója

Napirend

1. Üdvözölés, napirend elfogadása

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

3. Szakmai anyag ismertetése az energiaátmenet során bekövetkező társadalmi hatásokról, az EU egyes szénfüggő régióinak támogatásairól (DG ENER, Aleksandra Tomczak)

4. Az európai kitermelőiparág nemzeti, regionális képzési, továbbképzési programjai (több ország gyakorlatának bemutatása)
a. A spanyol aggregátumok képzési stratégiája, célok és eszközök meghatározása (UEPG)
b. Az ásványi nyersanyagok feltárásához, kitermeléséhez szükséges szakemberek képzési lehetőségei – MP Futures Anthony Elgey, igazgató Ásványi Termékek Minősítési Tanácsa (MPQC)
c. Mr. Petros Maramboutis előadása (Euromines)
d. Képzési tapasztalatok, a szénipar területén átképzési lehetőségek, az EU Tanács 2010/787 határozata érelmében - David Sanz (HUNOSA)
e. Mr. Joaquim Lavin előadása (ICL Iberpotash)
f. Szakszervezeti képviselők előadása

5. Egészséges és biztonságos munkavégzés a kitermlőiparág területén
a. A munkahelyi biztonságról és az egészségvédelemről szóló EB irányelv, a munkavállalók egészségét és biztonságát javító kezdeményezések (DG EMPL)
b. Beszámoló a Biztonsági és Egészségügyi Tanácsadó Bizottság üléséről, aktualitásokról, a CMD (rákkeltő anyagok és mutagének) felülvizsgálatról (DG EMPL)
c. Beszámoló a Kitemelőipari Állandó Munkacsoport tevékenységéről (Corina Hebestreit)

6. Jelentés, beszámoló további aktuális kérdésekről (szociális partnerek képviselői)
a. A 2017. évi Európai Ásványi Napok rendezvény bemutatása

7. Az európai szociális párbeszédre vonatkozó fejlemények (Andreas Strohbach, DG EMPL)

8. Egyebek

  facebooktwitter